JavaScript 代码混淆工具

2016/11/3 16:31:14 人评论 次浏览 分类:基础语法

工具下载

链接:http://pan.baidu.com/s/1miBChrq 密码:1kwu


使用教程

1.打开 javascriptobfuscator.exe 文件

 

  2.点击add files按钮,选择需要混淆的JS文件

  

  3.填写混淆后输出目录

    

  4.点击 Obfucate Now按钮

   

  5.此时会提示需要填写 API KEY 和 Password。 点击弹窗右上角链接注册账号,并获取该值

  

  

6.注册成功后获取API KEY 和 password

 

7.讲该值填入提示框中,开始混淆,如出现下图,则混淆完成


效果


在线地址:https://www.javascriptobfuscator.com/Javascript-Obfuscator.aspx

上一篇:没有了

下一篇:没有了

共有访客发表了评论 网友评论

验证码: 看不清楚?